توری ضد تبخیر

توری ضد تبخیر

پوشاندن استخرهای ذخیره آب کشاورزی و سایر استخرها برای جلوگیری از تبخیر آب، رشد جلبک در سطح و کف استخرها، ورود پرندگان و سایر حیوانات به داخل استخر توسط توری سایبان ضد تبخیر رخشان سهند امکان پذیر است.

جهت حفاظت از ورود برگ ها و اجسام خارجی به داخل آب و حفظ پوشش کف استخر در فصل هایی که استخر خالی از آب و در معرض تابش آفتاب است از این نوع توری استفاده می شود.

توسعه صنعت رخشان سهند
ما اختصاص داده شده ایم تا بهترین کیفیت محصولات را ارائه دهیم.

سایر رنگها و ابعاد براساس نیاز مشتری قابل تولید است.

بیا شروع کنیم
آیا آماده همکاری با تیم رخشان سهند هستید؟