توری های ضد آفتاب سوختگی

توری های ضد آفتاب سوختگی

تابش شدید آفتاب موجب سوختن درختان و محصولات کشاورزی می گردد توری های ضد آفتاب سوختگی رخشان سهند از ورود میزان قابل توجهی از طیف های مضر و مخرب خورشید جلوگیری می نماید.

این نوع توری برای حفظ گل و میوه و خود درخت کاربرد دارد،درختانی هم چون پسته که با ایجاد سایه سبب افزایش کیفیت و کمیت محصول می گردد و یا از سوختن پوست میوه های درخت انار که بر کیفیتش تاثیر مستقیم دارد،جلوگیری می کند.

توسعه صنعت رخشان سهند
ما اختصاص داده شده ایم تا بهترین کیفیت محصولات را ارائه دهیم.

سایر رنگها و ابعاد براساس نیاز مشتری قابل تولید است.

بیا شروع کنیم
آیا آماده همکاری با تیم رخشان سهند هستید؟