توری های ضد پرنده

توری های ضد پرنده

پرندگان و خفاش های میوه خوار هر ساله خسارات فراوانی به محصولات باغداران وارد می کنند. جهت محافظت از محصولات در برابر آسیب هایی که توسط این آفات ایجاد می شود از توری های ضد پرنده رخشان سهند استفاده می گردد. باتوجه به سبک بودن این نوع توری هیچ آسیبی برای محصولات ندارد.

توسعه صنعت رخشان سهند
ما اختصاص داده شده ایم تا بهترین کیفیت محصولات را ارائه دهیم.

سایر رنگها و ابعاد براساس نیاز مشتری قابل تولید است.

بیا شروع کنیم
آیا آماده همکاری با تیم رخشان سهند هستید؟