کیسه توری خرما

کیسه توری خرما

کیسه های توری خرما رخشان سهند پوشش مناسبی برای محافظت خرما از آسیب رسانی حشرات وگرد وخاک می باشد و همچنین مانع از ریزش خرما به زمین می شود. برای این کیسه ها دو دهانه از بالا و پایین جهت بستن ابتدا و انتهای خوشه های خرما در نظر گرفته شده است و این کیسه ها در ابعاد 80×90 سانتی متر تولید می گردد.

توسعه صنعت رخشان سهند
ما اختصاص داده شده ایم تا بهترین کیفیت محصولات را ارائه دهیم.
بیا شروع کنیم
آیا آماده همکاری با تیم رخشان سهند هستید؟